Záchovná stomatologie

Léčba zubních kazů, komplikací zubních kazů a problémů způsobených například úrazem.

 

Diagnostika zubního kazu

Při standardním vyšetření pomocí zrcátka a sondy zůstává vysoké procento kazů nezachycených. Pro dosažení lepších výsledků je standardní součástí naší diagnostiky i zhotovení skusových RTG snímků na odhalení kazů v mezizubních prostorech i pod výplněmi a hledání rizikových míst pro vznik zubního kazu. Takto jsme schopni vyhodnotit změny ve sklovině a následně je ošetřit vhodnou výplní.

 

Ošetření výplněmi

Cílem ošetření zubního kazu je rekonstrukce postiženého zubu do původního stavu. V případě vhodné situace se snažíme zrestaurovat zub s použitím estetických materiálů do původní přirozené podoby během jedné návštěvy. Celé ošetření je bezbolestné. Po odstranění a vyčištění zničené části zubu ji nahrazujeme nanokompozitními materiály. Vykazují velmi dobré estetické vlastnosti na předních zubech, i vysokou odolnost a trvanlivost na zadních zubech. Pracujeme pouze s nejkvalitnějšími materiály na trhu. Výhodou těchto materiálů je i to, že se dají zatížit ihned po ošetření, tj. pacient se může ihned najíst. V případě, že není možné zhotovit výplň přímo, protože zub je příliš poškozen, bude Vám navrženo jiné estetické řešení, ať už zhotovení nepřímé (laboratorně zhotovené) výplně, případně fazety nebo korunky. Samozřejmostí je zhotovení provizorní náhrady, splňující základní estetické a funkční nároky, která vám umožní normálně fungovat do doby zhotovení definitivní náhrady.