Protetika

Funkční a estetická zubní náhrada.

Inlaye, onlaye

V případě, že se jedná o středně poškozený zub, který je potřeba zrekonstruovat, volíme výplně označované jako inlaye nebo onlaye. Jejich použití se také doporučuje v případech, kdy je zub zlomený, případně prasklý, ale poškození není natolik rozsáhlé, aby vyžadovalo zhotovení keramické korunky. Mohou být vyrobeny z kompozitního materiálu (podobně jako bílá výplň) nebo z keramického materiálu.

 

Korunky

Při rozsáhlejším poškození zubu se používají na jeho rekonstrukci keramické korunky. Existuje několik typů materiálů. Volba toho správného závisí na tom, zda se bude korunkou ošetřovat jeden nebo více zubů nebo zda jde o můstek, případně ošetření předních zubů. V každém případě je výsledkem rekonstrukce zubu do původní podoby. V první fázi se ošetřovaný zub obrousí a zhotoví se otisky. Další krok se realizuje v zubní laboratoři, kde se daná práce zhotoví. Po celou dobu je ošetřovaný zub chráněn provizorní pryskyřičnou korunkou, tzn. že pacient může bez problémů jíst, mluvit a jeho okolí si ani nevšimne, že právě probíhá zubní ošetření. Při další návštěvě zubní ambulance je provizorní korunka nahrazena novou, definitivní.

 

Můstky

Vhodným protetickým řešením při ztrátě jednoho a více zubů je zhotovení můstku. V takovém případě je třeba obrousit sousedící zuby s chybějícím zubem. Tomu předchází pečlivé zvážení stavu těchto zubů, na základě klinického vyšetření a RTG snímky. Samotné ošetření je bezbolestné s lokální anestézií. Pilířové zuby se obrousí a zhotoví se otisky, na základě kterých zubní technik zhotoví náhradu, jež se pevně nacementuje na obroušené zuby. Zatímco není hotová definitivní náhrada, dostává pacient můstek provizorní, téměř identický s hotovou prací. V každé fázi ošetření tedy odcházíte z ambulance se zuby.

 

Snímatelné náhrady

Pokud není možné zhotovení fixní náhrady a ani zavedení implantátů, je nutné zhotovit snímatelnou náhradu chybějících zubů. Vždy se snažíme zvolit takové řešení, které zajistí stabilitu náhrady a tím i komfort pro pacienta.